Blogger Widgets
Your Ad Here

samandar jitna syllabus hai

samandar jitna syllabus hai

naddi jitna parhaya jata hai

balti bhar yaad rehta hai

mug bhar likh paat hain

aur.....

boond jitnay marks aatay hain